دیجیتال مارکتینگ

با بازاریابی دیجیتال دیگر استفاده از روش‌های سنتی بازاریابی مقرون به صرفه نیست.

رشد استفاده از موبایل و اینترنت زندگی تمامی افراد و کسب‌وکارها را دگرگون کرده است. اگر کمی دقت کرده باشید دیگر کسب‌وکارهای پیشرو و بزرگ از بازاریابی‌های سنتی استفاده نمی‌کنند و همگی به بازاریابی دیجیتال روی آورده‌اند. دلیل اصلی این امر اثربخشی بیشتر و هزینه به مراتب پایین‌تر بازاریابی دیجیتال نسبت به بازاریابی سنتی است. با بازاریابی دیجیتال شما به طور مستقیم به مشتریانتان دسترسی دارید.

تمام آنچه برای بازاریابی دیجیتال نیاز خواهید داشت، ما برایتان فراهم کرده‌ایم.

فرایند ارائه خدمات ما: 

۱- آنالیز و بررسی کسب‌وکار (مدت زمان انجام: ۱ هفته الی ۱۰ روز)

پس از تماس اولیه و هماهنگی‌های ابتدایی برای انجام کار، تیم توسعه بازار و بازاریابی ما وضعیت کسب‌وکار شما را از نظر دیجیتال مارکتینگ مورد بررسی قرار می‌دهند. این بررسی شامل حضور شما در شبکه‌های اجتماعی، اعتبار برند، آنالیتیکس وب ‌سایت شما و وضعیت آن در نتایج موتور‌های جستجو می شود. همچنین شما گزارشی مبنی بر فعالیت‌های انجامی خودتان در گذشته به ما ارائه خواهید داد. 

۲- هدف‌گذاری و ارائه پروپوزال کاری: (مدت زمان انجام: ۳ روز) 

با توجه به درخواست شما و هدف‌های تعیین شده توسط شما، تیم ما پروپوزالی جهت همکاری در دیجیتال مارکتینگ به شما ارائه می‌دهد. این پرپوزال شامل اهداف تعیین شده، استراتژی‌های اولیه و جدول زمان‌بندی انجام کارها به همراه قیمت پیشنهادی ما خواهد بود. پس از جلسه در مورد پروپوزال و توافق بر روی آن و امضای قرارداد همکاری تیم ما وارد فاز اجرایی خدمات برای کسب‌وکار شما خواهد شد.

۳- آماده سازی اولیه و شروع کار (مدت زمان انجام ۱۰ الی ۱۵ روز)

با توجه به حجم کار و قرارداد همکاری تیم ما شروع به آماده‌سازی پیش نیازهای مربوط به انجام کار و ایجاد یک پروژه کاری جدید می‌نماید. این فعالیت‌ها جهت انجام بهتر امور در نتیجه‌گیری بهتر بسیار تاثیر گذار هستند.

۴- پیشبرد پروژه و ارائه گزارش کار: 

با انجام تعهدات و پیشبرد پروژه تیم ما به صورت هر دو هفته یکبار گزارشی برای شما نسبت انجام امور و نتایج به دست آمده می‌دهد و در صورت نیاز تغییراتی برای بهتر کردن بازدهی فعالیت‌های بازاریابی دیجیتال اعمال خواهد کرد. 

نکات مهم در انجام پروژه:

1- در صورتی که موارد خاصی در انجام پروژه مد نظرتان هست بایستی به صورت دقیق مشخص کنید در غیر این صورت ما سعی می کنیم متناسب با کسب‌وکار شما بهترین بسته‌ پیشنهادی را برایتان آماده کنیم و ارائه بدهیم.

۲- مدت زمان قرارداد با توجه به پروژه بسیار متغییر است. اما بهترین زمان برای انجام و نتیجه گیری مطلوب حداقل ۱ سال می‌باشد. 

۳- پرداخت هزینه‌های انجام به صورت ماهیانه و یا سه ماه یکبار انجام می‌گیرد. 

۴- پس از دو ماه همکاری و بهینه سازی روش انجام و با توجه به نتایج می‌توان نسبت به دریافت خروجی و نتیجه به شرکت شما تضمین داد.